The kilt would make three miniskirts. Gotta love em!